Friluftshälsa

Reference number 2017-00993
Coordinator DOTANK AB
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration April 2017 - December 2017
Status Completed
Venture Social innovation - development and testing
Call Social innovation - utveckla och testa

Purpose and goal

I sverige finns ett stort problem med utbrändhet samtidigt som forskning visar att rörelse och att tillbringa tid utomhus har mycket positiv påverkan på stress. Projektet Friluftshälsa har visat att man med en affärsmodell byggd på upplevelseindustri kan skapa möjligheter för utbrända att tillbringa tid i naturen. Projektet har varit upskattat av deltagare och av arbetsgivare och resulterat i ett koncept som är färdigt att sprida vidare.

Expected results and effects

Projektet Friluftshälsa har visat deltagare som är sjukskrivna på grund av utbrändhet upplever en positiv effekt av att genom stöd i form av struktur, transporter och ledning tillbringa tid utomhus. Deltagana upplever också att de genom utbildning och deltagande fått upp ögonen för att tillbringa tid utomhus samt anser att man kommer att fortsätta göra detta även efter projektet. Arbetsgivare upplever att Friluftshälsa är ett koncept som kan stödja återgång i arbete eller förhindra ytterligare sjukskrivning. Enkelhet och ett koncept som fokuserar på det friska har varit centralt.

Planned approach and implementation

Projektet har genoförts enligt plan med några mindre avvikelser. Testomgångarna har enligt deltagarnas önskemål genomförts under längre kalendertid och kortare tid per session. Projektet upplevde en svårighet att kombinera insäljning av konceptet till arbetsgivare samtidigt som man hämtade synpunkte från desamma. Vi har under projektet fått större förståelse för att en viktig aspekt är att vi underlättat deltagande genom till exempel transporter och förberedd förplägnad. Detta har tillsammans varit centralt för ett avslappnat och verkningsfullt deltagande.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.