Framtidens välfärdstjänster 2.0 Från öar av innovativ kompetens till faciliterande angreppssätt

Reference number 2013-02461
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration September 2013 - January 2014
Status Completed
Call 2013-01425-en

Purpose and goal

Framtidens välfärdstjänster 2.0 syftar till att vidareutveckla och validera angreppssättet SIDSSA utvecklat i tidigare projekt och studera dess effekter genom test på nya fall. Målet är att samtidigt som kunskap och lärande om innovations- och utvecklingsprocesser sprids i deltagande organisationer och i forskargruppen prövas SIDSSAs antaganden, strategier, utvecklingsloop och stödinstrument. I Steg 1 var målet att skapa goda förutsättningar för ett framtida projekt med aktionsforskningsinriktning och tillsammans med samverkanspartners skriva en ansökan.

Results and expected effects

Långsiktiga kontakter har etableras med delvis nya aktörer och kartläggningar av nuläge och utvecklingsbehov genomförts. Samverkanspartners är tre strategiska stödfunktioner inom två landsting och en region. En plan för framtida samverkansprojekt, en litteraturgenomgång, en detaljerad forskningsplan med aktionsinriktning och en gemensam ansökan har utarbetats. Förväntade effekter av det framtida projektet är förbättrade angreppssätt och förutsättningar för att arbeta med utveckling, förbättring och innovativa idéer inom vård och omsorg.

Approach and implementation

En aktionsforskningsansats med inbyggd flexibilitet och problemlösning används för att undersöka, utveckla, påverka och påverkas av skeenden i deltagande organisationer vilket sammanför forskning, handling och delaktighet. Några olika frågeställningar testas i organisationerna beroende på utgångslägen. Ex. Kan SIDSSA som strategi bidra till utveckling av en stödenhets angreppssätt för utveckling- och förbättringsarbete i ett landsting? Hur kan SIDSSAs instrument underlätta analys, prioritering, planering och genomförande av en organisatorisk utvecklingsprocess?

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.