Bortom IT. Om hälsa i en digital tid.

Reference number 2016-02178
Coordinator STIFTELSEN INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER - Institutet för framtidsstudier
Funding from Vinnova SEK 1 580 625
Project duration April 2016 - March 2017
Status Completed
Venture Digital health

Purpose and goal

Svensk vård upplever problem när det gäller de lättaste och svåraste fallen, problem som kan lösas med digitala beslutsstöd men det kräver stora förändringar. Projektet syftade till att med fakta, beskrivningar och idéer peka på behovet av förändring, samt inspirera till åtgärder genom att visa på potentialen i ett förändrat system.

Expected results and effects

Projektet engagerade personer som på olika sätt arbetar med eller har erfarenhet av digitalisering och vård. De pekade i en rapport ut möjligheter med digitalisering av vården, hur den kan ske och vad som hindrar utvecklingen, samt konkreta förslag på vad som behöver göras. Rapporten har spridits brett i målgruppen, bl.a. vid ett välbesökt seminarium som samlade branschen. Några av idéerna gestaltades i en spelfilm som tycks användas vid interna möten och budskapet har upprepats vid en mängd seminarier och möten efter projektperiodens slut.

Planned approach and implementation

Projektperioden delades in i fyra delvis parallella delar; en för workshops där rapportens innehåll diskuterades och samordnades; en för text- och figurproduktion; en för produktion av filmen "Omsorg - om framtiden" och kortspelet "Förändringsleken. Spelet om framtidens vård och omsorg"; samt en där allt innehåll lanseras och kommuniceras via seminarier och möten. Den sista av dessa har fortsatt efter projektets slut.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.