Framtidens Bioraffinaderi - Överväxlingsfas

Reference number 2016-02236
Coordinator RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 14 000 000
Project duration October 2016 - December 2019
Status Ongoing

Purpose and goal

Visionen är att Framtidens Bioraffinaderi etableras som världsledande nav för bioraffinaderiutveckling. Målet är att skapa hållbar tillväxt genom att bedriva behovsmotiverad forskning, utveckling och innovation och genom att bygga och stärka ett effektivt innovationssystem i triple-helix tillsammans med medlemsföretag, akademiska partners och lokala/regionala samhällsaktörer. Strukturen är öppen och välkomnar nationellt och internationellt samarbete. Kärnan är att skapa nya skogsråvarubaserade lösningar som maximerar både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Expected results and effects

Stärkt förmåga att kommersialisera resultat, visa att Framtidens Bioraffinaderi är en internationellt ledande miljö och skapa långsiktiga förutsättningar för att fortsätta arbetet som regional innovations-katalysator. Förväntade resultat är till exempel: kommersialisering FoU-resultat tillsammans med företagsinkubatorer, nya företag, investeringar och uppskalningar baserade på teknik som utvecklats inom Framtidens Bioraffinaderi. Deltagande som WP ledare i stora internationella projekt, och expansion av klustret i nya branscher och värdekedjor.

Planned approach and implementation

Nyckeln till att skapa hållbar tillväxt är att nyttja och kombinera offentliga, privata och akademiska kompetenser och resurser. Att skapa produkter från biomassa som kan ersätt fossila råvara är kärnan i arbetet. Framtidens Bioraffinaderi bygger nätverk, initierar samarbete och bedriver tillämpad forskning i öppna processer som leder till nya innovationer och företag. Tillväxten genereras inom klustret såväl som hos icke-medlemsföretag och i nya företag. Strukturen är öppen och välkomnar nya klustermedlemmar och samarbetspartners.

External links

Hemsida för projektet och värdorganisationen SP Processum.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.