Framtagning av prototyp av ett nytt bencement för bensköra, samt utveckling av dess affärsmodell

Reference number 2017-04069
Coordinator Inossia AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2017 - March 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Purpose and goal

Syftet med projektet var att ta fram en produktprototyp och att utveckla en affärsmodell för kommersialisering av ett nytt, mjukare, bencement som är mer anpassat till benskört ben. Vi har uppfyllt båda målen och har idag en steril produkt som uppfyller de regulatoriska krav som ställs på sterilisering och etikettering för försäljning inom EU (CE-gdk). Vi har också utvecklat en affärsmodell för hur vi ska kommersialisera och sälja vårt additiv, som gör befintliga bencement mjukare och bättre anpassade för benskört ben.

Expected results and effects

Vi har tagit fram en produktprototyp och nästa steg är nu att utföra en skarp produktion som kommer att ligga till grund för stabilitetsstudier och final kvalitetsvalidering av produkten och de metoder vi i framtiden kommer att använd för kvalitetskontroll av produkten (QC). Vi har tagit fram ett licensavtal med vår första kund/partner och förväntar oss att ha det påskrivet innan sommaren. Det kommer att säkra fortsatt finansiering samt att vår partner är drivande i den regulatoriska processen för CE-gdk av produkten.

Planned approach and implementation

Projektet genomfördes i två arbetspaket, pilotproduktion och utveckling av affärsmodell. Pilotproduktion: Vi undersökte och hittade en vial som minimerar risken att göra fel i blandningsögonblicket. Vialen gör det även möjligt att homogent blanda additivet med cementet. Vi genomförde lyckad sterilisering av additivet i den nya vialen och säkerställde att den efterlever de kvalitetskrav som ställs på förpackningar inom EU. Affärsmodell: Vi genomförde en marknadsanalys, validerade att det finns en stor efterfrågan på vår produkt och tog fram ett licensavtal för vår första kund.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.