Framtagning av program för forskning inom området

Reference number
Coordinator TFK-TransportForsK AB - TFK-TransportForsK AB - Stockholm
Funding from Vinnova SEK 380 000
Project duration November 2005 - May 2006
Status Completed

Purpose and goal

Projektet ska besvara frågeställningar om vad svensk flygforskning (utanför NFFP) kan och bör bli framgångsrik inom. De forskningsanslag som kan göras tillgängliga för den flygforskning som ligger utanför NFFP är starkt begränsade och det är därför viktigt att prioritera områden som Sverige har behov av och som Sverige har goda förutsättningar att bli bra på.

Results and expected effects

Se syfte och mål

Approach and implementation

Projektet avses att genomföras enligt nedanstående steg: Steg 1: Skapa bruttolista med forskningsområden Steg 2: Kartläggning av behov hos företag och samhälle Steg 3: Kartlägga genomförd forskning och forskargrupper Steg 4: Workshop Steg 5: Analys, dokumentation och avrapportering

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.