FoU RMP 2015_Temp_Svartkroppar värmekamera

Reference number
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Mätteknik
Funding from Vinnova SEK 380 000
Project duration January 2015 - December 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftade till att utveckla två nya typer av svartkroppar lämpliga för mätningar med värmekameror samt bygga kompetens för emissivitetsberäkningar. De två svartkropparna är en högtemperatursvartkropp för området 1000 °C till 1700 °C och en lågtemperatursvartkropp för området under 0 °C. Resultat enligt plan. Se bifogat slutrapport.

Results and expected effects

Användningen av värmekameror ökar inom en mängd olika teknikområden. Det sker en kontinuerlig utveckling av mätförmågan hos dessa instrument och prisnivån reduceras, vilket leder till att nya användningsområden tillkommer. Eftersom ett mätvärde bestäms i varje enskild pixel av bilden, ställer detta nya krav på den kalibreringsutrustning som behöver användas. Det krävs svartkroppar med större ytor och små termiska gradienter samt nya mätmetoder för att identifiera pixelfel, mäta upplösningsförmåga och redovisa resultat för användare. Se bifogad slutrapport.

Approach and implementation

Aktiviteter genomfördes enligt tidplan Del 1) Utveckling av högtemperatursvartkropp (1000 °C 1700 °C); Mars-Dec 2015 Del 2) Utveckling av lågtemperatursvartkropp (under 0 °C); Jan-Juni 2015 Del 3) Kompetensuppbyggnad inom emissivitetsberäkning; Jan-April 2015 Del 4) Redovisning och publiceringar; Okt-Dec 2015 Se bifogad slutrapport.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.