FOU-projekt: Tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i en mer konkurrensutsatt marknad - samverkansprogram

Reference number
Coordinator Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration January 2004 - December 2007
Status Completed