Fotgängarvänlig bil - Säkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter

Reference number 2009-01873
Coordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Funding from Vinnova SEK 1 901 547
Project duration October 2009 - December 2011
Status Completed
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI

Purpose and goal

Att förbättra bilens utformning med syfte att vid kollision minska antalet skador på oskyddade trafikanter. Utveckling utveckling av ny teknik. Vidareutveckling av simuleringsverktyg och beräkningsmodeller.

Results and expected effects

Fältdata-analys för definiering av problembilden, för ökad kunskap om olycksförlopp och skademekanismer. Systemlösningar med konstruktionsriktlinjer Korrelerade CAE-modeller avstämda mot fysisk provning

Approach and implementation

Projektet bedrivs under tiden 2009 Q4 - 2011 Q4

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.