Forum för Health Policy

Reference number
Coordinator STIFTELSEN FÖR VÅRD- OCH ALLERGIFORSKNING - Forum för Health Policy
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration December 2011 - December 2012
Status Ongoing

Purpose and goal

Forum för Health Policy är ett projekt och en mötesplats som vill stimulera kunskapsbaserad dialog om hälsopolitik. Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA, skapar vi ett forum där politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker kan mötas, inspireras och öppet diskutera. Ambitionen på sikt är att dialogen och den ökade kunskapen ska leda till väl underbyggda politiska beslut inom vård och omsorg, områden som står inför stora förändringar och svåra vägval.

Results and expected effects

Workshops under 2012 23 februari: ´Paying hospitals for better performance and higher quality´ 23 maj: ´Integrated care - incentives and tools for a coordinated pathway for the chronicly ill´ 19 september: ´The shifting balance between public health and curative medical care in producing health gain´ 7 november: ´Team i sjukvården- hur kan de fungera bra?´ Därutöver har ett antal fördjupningsstudeier planerats och även startats upp.

Approach and implementation

Forum för Health Policy är ett projekt och en mötesplats som vill stimulera kunskapsbaserad dialog om hälsopolitik. Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA, skapar vi ett forum där politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker kan mötas, inspireras och öppet diskutera. Ambitionen på sikt är att dialogen och den ökade kunskapen ska leda till väl underbyggda politiska beslut inom vård och omsorg, områden som står inför stora förändringar och svåra vägval.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.