Förstudien av tandimplantatet Zolidd-One-Exhex

Reference number 2017-03359
Coordinator Addbio AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration August 2017 - January 2018
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att ta fram en affärsplan som kommer att guida en fortsatt utveckling av Zolidd-One-Exhex - ett tandimplantat som helt integrerar ett nanometertunt, bioaktivt lager av benförstärkande läkemedel. Vi har uppnått projektets mål.

Expected results and effects

Projektet har påskyndat marknadsföringen av Zolidd-One-Exhex på den europeiska marknaden och hjälpt att bygga varumärkemedvetenheten internationellt. Detta kommer att göra det möjligt för AddBIO att etablera sig som en ledande leverantör av benförstärkningsteknik för tandimplantat. Resultatet blir en långsiktig konkurrensfördel och potential för tillväxt.

Planned approach and implementation

Under projektetes gång har vi använt oss av informationsinsamling, analys av primär och sekundär marknadsdata samt möten med Key Opinion Leaders. Projektet var uppdelat i tre arbetspaket: Strategisk affärsanalys, Justering av affärsmodell och Framtagande av affärsplan. Projekttiden var sex månader.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.