Förstudie: Testbädd för Vägtågs-applikationer

Reference number
Coordinator Volvo Technology AB - Avd 6320, M1.6
Funding from Vinnova SEK 209 066
Project duration July 2013 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har varit en förstudie med målet att ta fram en ansökan för en Testbädd för Vägtågtågspplikationer inom ramen för VINNOVAs program ´Testbäddar inom Miljöteknikområdet´. Undersökningar har gjorts angående teknik, ekonomi och administration inom området och en ansöka om en testbädd förbereds att skickas in till VINNOVA.

Results and expected effects

Då detta är en förstudie är resultatet möjligheten att lämna in en full ansökan om uppbyggnad av en testbädd. Den testbädden, om den blir implementerad, kommer att stärka möjligheten för svensk forskning kring tunga automatiserade fordon i vägtåg. Detta skulle göra det möjligt att minskad bränsleförbrukning med upp till 20%.

Approach and implementation

Förstudien har gått igen krav på en testbädd för att ge ett underlag för en fullständig testbäddsansökan. Följande områden har studerats * Ekonomi och organisation kring en testbädd för att bygga upp en testbädd som sedan skall kunna drivas och utvecklas av egen kraft * Tekniska krav och förslag på systemlösningar har beskrivits på urval av en SoA av forskningsläget samt på erfarenhet av tidigare forskningsprojekt i fordonsmiljöer. * Säkerhetsaspeketer under drift har beaktats

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.