Förstudie: Tävling Miljöinnovation

Reference number 2011-03716
Coordinator Innovatum AB
Funding from Vinnova SEK 54 929
Project duration October 2011 - December 2011
Status Completed