Förstudie; kartläggning av offentligt stöd till teknikutvecklingsprojekt i tidiga faser.

Reference number
Coordinator Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Funding from Vinnova SEK 31 000
Project duration July 2007 - November 2007
Status Completed