Förstudie för utveckling av ett vattensnålt urbant jordbrukssystem för hållbara & attraktiva städer i Sverige & Kina

Reference number
Coordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2014 - January 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (spring)

Purpose and goal

Ett multi-disciplinärt konsortium inom stadsodling har etablerats i Sverige och Kina. Idag ingår 5 företag, 2 universitet, 2 kommuner (Lanzhou & Tianjin) och 1 institut i konsortiet. Både affärsmodellen och den social välfärdsmodellen har utformats för att bidra till hållbara och attraktiva städer i Sverige och Kina. Tre testområden med en total yta av ca 100 Ha identifierat för provning och utställning av olika varianter av stadsjordbrukssystem med fokus på vatteneffektivitet. Existerande kunskap om stadsodling har sammanställt och presenterats för alla i konsortiet.

Results and expected effects

Stadsodling kan förbättra en mängd socioekonomiska områden såsom förbättrad luftkvalitet, naturtillgång samt färsk och säker mat. Dessutom kan stadsodling fungera som en mötesplats för att förbättra den sociala integrationen av urbaniserade medborgare med olika etnicitet och utbildningsbakgrund. För att introducera och skala upp stadsodling i vattenkritiska områden i.e. Lanzhou har vi granskat möjligheten att etablera en variant av urbant jordbruk som inte bara konsumerar 1/100 av konventionell motsvarighet, men som också kan använda regnvatten och avloppsvatten.

Approach and implementation

Två studieresor har arrangerats; en studieresa till Lanzhou & Tianjin i Kina samt ett besök på Akvaponipiloten Haninge. I studieresan till Kina ingick fyra större workshops inkl kunskapsspridning till lokal regering och fastighetsutvecklingsföretag i Lanzhou New Area, och lokal regering från Ji kommun samt Nankai University i Tianjin. Fyra projektmöten har hållits med samtliga projektmedlemmar plus två extra möten med potentiella företag (i.e. Plantagon, Greenworks, Nypro & CSIC ) som bekraftat intresse för deltagande i ansökan i steg - 2 samarbetsprojekt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.