Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kopositmaterial

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Bygg och Miljöteknik
Funding from Vinnova SEK 229 540
Project duration September 2016 - September 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme InfraSweden2030
Call 2016-01733-en