Försöksmetod för automatisk kvalitetssäkring av självkompakterande betong

Reference number 2013-05504
Coordinator BETONGINDUSTRI AKTIEBOLAG - BETONGINDUSTRI AB, HUVUDKONTOR
Funding from Vinnova SEK 1 050 000
Project duration January 2014 - June 2016
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2018
Call 2013-02777-en

Purpose and goal

Syftet var att förvärva erfarenhet om mätteknik så att en metod för kvalitetssäkring i tid ålder kunde tas fram. Effektmålet är att öka användningen av SKB. Projektets delaktiviteter styrdes mot följande projektmål: Funktion i laborativ miljö, Dokumentation av pilotstudie och litteraturstudie Kravspecifikation och funktion prototyp i full skala Fungerande elektronik och kommunikationssystem Rapport

Expected results and effects

Den självkompakterande betongens egenskaper i färskt tillstånd är viktiga att kunna dokumenteras med en operatörsoberoende metod. Arbetet har koncentrerats på att förstå dessa egenskaper och hur de kan mätas. Projektet har genom försök visat på intressanta möjligheter att mäta egenskaperna i färskt tillstånd. Resultatet, dvs. de metoder som studerats och tagits fram, är operatöroberoende. Då kan kvalitetssäkring ske av betongen. En kvalitetssäkrad betong skapar ett förtroende för produkten som kan öka sin andel upp till 50 % av totalt levererad fabrikstillverkad betong.

Planned approach and implementation

Initialt togs en prototyp fram som dock ansågs osäker. Diskussioner och analyser vidtogs och det beslutades att kontakta extern expertis från Island. En helt ny metod togs därefter fram i laboratorium under projektets sista halvår. Detta gjordes möjligt genom den långa erfarenhet hos betongexperterna som snabbt kunde sätta sig in i problemställningen Det kan nämnas att genom att prototyp nr 1 var robust och tillförlitlig. Detta medförde anlitandet av Isländska experterna större omdisponering av arbetet, dvs medlen planerade för LTU omfördes helt till kostnader för extern konsult.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.