Forskningsprojekt MAELIS: Utökning och förlängning

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Centre for Management of Innovation and Technology in Process Industry
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration October 2010 - August 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att flytta analysen ifrån företagsnivå till projektnivå och därigenom fördjupa kunskapen om aktiviteter, rutiner och verktyg relaterade till öppen innovation, och hur dessa fungerar i specifika utvecklingsprojekt av olika slag.

Results and expected effects

Förväntade effekter är just en ökad kunskap om det aktuella problemområdet, som sprids till det akademiska samfundet genom bland annat en doktorsavhandling. Kunskap sprids också direkt till företag genom populärvetenskapliga publikationer. Projektet bör också ha bidragit med tips och ideer för förbättrad samverkan i praktiken, genom tät interaktion med medverkande företag där ett produktivt ideutbyte har skett mellan akademi och industri kring en frågeställning av gemensamt intresse. Intresset syns också genom LKABs och Outotecs presentationer vid avslutande workshop.

Approach and implementation

Inom ramen för projektet har ett flertal olika aktiviteter utförts, bland annat datainsamling och författande av en nyskriven artikel om kunskapsläckage i gränsöverskridande utvecklingsprojket, seminarier med medverkande företag, författande av två populärvetenskapliga publikationer, kunskapsspridning genom Promotes workshop, och färdigställandet av en doktorsavhandling som David Rönnberg Sjödin försvarade i juni 2013.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.