Forskarskola i Förbränningsmotorteknik

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad mekanik
Funding from Vinnova SEK 5 000 000
Project duration April 2008 - March 2012
Status Completed