Forskarnätverk eGovernment

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Funding from Vinnova SEK 563 000
Project duration April 2008 - December 2010
Status Completed