Förnyelse i innovationsstödssystemet

Reference number
Coordinator Umeå universitet - Handelshögskolan
Funding from Vinnova SEK 735 000
Project duration December 2011 - December 2012
Status Completed