Formsprutning av strukturella komponenter

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Inst. Designvetenskaper
Funding from Vinnova SEK 498 865
Project duration December 2016 - June 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for lightweight
Call 2016-02904-en

Purpose and goal

Syftet med detta projekt var att öka kunskapen kring formsprutning av strukturella komponenter. Projektet har uppfyllt sitt syfte och kunskapen hos projektdeltagarna om möjligheter och begränsningar med långfiberarmering, kolfiberarmering, lokal förstärkning, polymerisation i formverktyget, mm, är betydligt bättre i dagsläget än vid projektets start. Arbete pågår med att sprida kunskap och resultat från projektet till företag och organisationer utanför projektet.

Expected results and effects

Projektets målsättning var att skapa en klar bild av möjligheter och begränsningar med existerande metoder för formsprutning av termoplastkompositer med långa/kontinuerliga fibrer. För att uppfylla målsättningen så har deltagare från projektet deltagit på ett seminarium om termoplastkompositer i Tyskland samt besökt JEC Composites Show i Paris. Vidare så har en lastpall förstärkts med organoskivor, vilket medfört en stor förbättring av pallens hållfasthet. Resultat från projektet har presenterats på Plasteknik Nordic 2017 och SICOMP-konferensen 2017.

Planned approach and implementation

Fyra projektmöten har genomförts under projektets löptid. Mellan projektmötena har ett antal arbetsgruppsmöten genomförts, samt ett antal möten för att diskutera simulering, uppdrag, mm. Projektdeltagarna har även träffats i samband med mässor och konferenser. Upplägget har fungerat bra och samtliga projektdeltagare är intresserade av att delta i ett följeprojekt.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.