Förlängning av projektet Användarorienterad tjänsteutveckling och dynamiska affärsmodeller

Reference number 2010-02047
Coordinator Handelshögskolan i Stockholm - EFI - Ekonomiska Forskningsinstitutet
Funding from Vinnova SEK 225 000
Project duration October 2010 - January 2011
Status Completed

Purpose and goal

Syfte och mål med förlängningsprojektet har varit att med det tidigare tjänsteutvecklingsprojektet som bas (metodhandbok, scenarier, idéer om nya ICT-tjänster) utveckla kunskap om problem, möjliga ICT-lösningar samt potentiella affärsmodeller för kopplingen projektering-bygg-förvaltning-drift. Målet möttes via skapandet av en mötesplats (workshops) för en grupp företag inom bygg och förvaltning. Konkreta resultat från dessa blev kartläggningar av problem och lösningar, samt en gemensam inventering av aktuella och potentiella affärsmodeller.

Results and expected effects

1) Kartläggningar av problem (och möjligheter) i kopplingen bygg och förvaltning: projektgruppen har tillsammans utvecklat kunskap om problem och möjliga lösningar på kopplingen projektering-bygg-förvaltning-drift. 2) Kartläggning av affärsmodeller samt en utveckling av förslag till nya modeller. Effekterna på projektetföretagen är en ökad medvetenhet om situation, problem och möjliga vägar att söka framtida lösningar. 3) Sammanställning av kunskaper om tjänsteinnovationer och affärsmodeller: en effekt är idéer till ny fortsatt forskning och nya projektansökningar.

Approach and implementation

Förlängningsprojektet har följt den tidigare metodhandbokens logik: 1: Precisering och komplettering av gruppen (utvidgning med teknikleverantörer samt med Locum bl.a.) 2: Workshop med företagen (precisering av problem och lösningar med fokus på kopplingen mellan bygg och förvaltning) 3: Individuella företagskontakter (inventering av aktuella affärsmodeller) 4: Analys och diskussion av alternativa affärsmodeller 5: Gemensam analys och utvärdering. 6: Ny text om tjänsteinnovationer med implikationer för fortsatt forskning och kunskapsutveckling inom området.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.