Fordonskomponenter av förnyelsebara råvaror med skräddarsydd nedbrytbarhet

Reference number
Coordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration October 2012 - September 2013
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call 2012-02182-en

Purpose and goal

Hypotesen var att avancerade, lätta, multilager-strukturerade kompositer med goda barriäregenskaper och skräddarsydd bionedbrytbarhet kan produceras genom att kombinera polylaktid (PLA,), nanolera, tillsatser och massafiber-mattor. Ett biobaserat material lämpligt för interiöra komponenter i fordon. Resultaten stödjer hypotesen till viss del; tid-temperatur-superpositions-modellering indikerar att nanoleramodifierad PLA har längre livslängd än icke-modifierad PLA. Biodegraderbarhetsmålen är ännu inte verifierade.

Results and expected effects

Termogravimetrisk analys visar förbättrad termisk stabilitet för PLA som modifierats med nanolera. Tid-temperatur-superposition har använts för att uppskatta livslängden hos nanomodifierad PLA med varierande mängd lera och olika additiver. TTS-resultaten indikerar längre livslängd för nanoleramodifierad PLA jmf ren PLA. Kompositer med massafibermattor som armering har tillverkats. Brandtester visar att kompositerna med modifierad PLA brinner långsammare och behåller sin form bättre under brand. Ytterligare tester pågår.

Approach and implementation

Projektplanen var ambitiös. De planerade aktiviteterna har genomförts. Dock pågår provningen fortfarande. Fuktupptagstester startades när kompositerna var tillverkade men resultaten har inte blivit klara. Viss mekanisk provning återstår också. Det återstående arbetet slutförs i samarbete med LTU i ett studentprojekt som avslutas i december.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.