Fordonseffektivitet genom Material- och Processutveckling

Reference number 2010-02111
Coordinator Volvo Technology AB - Avd 6000 M1.7
Funding from Vinnova SEK 2 910 000
Project duration November 2010 - June 2013
Status Completed
Venture Electronics, software and communication - FFI

Purpose and goal

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera nya gjutmaterial samt tillämpa arbetssätt för att nå minskad komponentvikt för miljö och transporteffektivitet. Det syftar också till samt minska produktutveckling och öka konkurrenskraft för svenska fordonstillverkare och underleverantörer. Projektet har med lyckat resultat utvecklat ett 600-10 gjutmaterial med hög kiselhalt. Utvecklade komponenter har kunnat minskas med 15-30 procent i vikt genom materialet och ökat utnyttjande av numerisk simulering.

Results and expected effects

Det utvecklade materialet visade goda egenskaper på provstavar och materialanalyser. Resultatet från provningen av prototyper, vilket i och för sig härrör från ett ganska tunt statistiskt underlag, visade dock ett varierat resultat och att materialet inte kan industrialiseras utan fortsatt utveckling.

Approach and implementation

Projektet genomfördes med parter från akademi, underleverantörer och fordonstillverkare i samarbete. Projektet utfördes i sex väl definierade arbetspaket. Då projektet har konkurrerande partners (Volvo och Scania) utfördes arbete i parallella spår vid framtagande av komponenter och prototyper. Samarbetet med övriga arbetspaket såsom materialutveckling (Chalmers och Arvika gjuteri) samt bearbetning (Seco) har fungerat tillfredsställande. Volvo Technology har haft en koordinerande roll.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.