Förberedelse Rework Västerås - Innovation

Reference number 2013-05141
Coordinator VÄSTERÅS SCIENCE PARK AB - Teknikbyn, Västerås Technology Park AB
Funding from Vinnova SEK 50 000
Project duration December 2013 - February 2014
Status Completed

Purpose and goal

Målsättningen var att förbereda för ett genomförandeprojekt av testmarknad 2014. Detta har utförts och processerna för hur genomförandet skall fungera finns på plats. Det finns också en plan för hur ungdomar skall attraheras av projektet och även finansieras via sommarjobb. Ett erbjudande till företag har utvecklats som bygger på kompetensutveckling och identifiering av nya affärsidéer.

Results and expected effects

Västerås stad erbjuder sommarjobb för ungdomar under tre veckors tid, vi har erbjudits 20 platser av dessa för att stödja projektets ungdomar och samtidigt öka på attraktionsvärdet för medverkan. Detta innebär att vi får möjlighet att göra urval utifrån ett stort antal sökande. Vi har etablerat ett nätverk för att nå ut med erbjudandet inom Västerås där fokus är på att informera redan befintliga nätverk om denna möjlighet. I nätverket finns Västerås Science Park, SICS Västerås, Västerås Stad, ALMI Mälardalen, Företagarna och Etablering Västerås

Approach and implementation

De lärdomar vi tar med oss från detta förberedelseprojekt är främst baserat på svårigheter med identifiering och försäljning av konceptet till företag. Trots en gedigen kunskap om företag i regionen så har arbetet med att erhålla definitiva JA för medverkan i projektet tagit lång tid och arbetet fortgår fram till ansökan för genomförandeprojektet skall lämnas in.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.