Förberedelse Innovation Race

Reference number
Coordinator Kaj Mickos Aktiebolag - Innovation Plant
Funding from Vinnova SEK 50 000
Project duration December 2013 - February 2014
Status Completed

Purpose and goal

Vi har efter förberedelserna en god grund för att vidare ansökan om Genomförande av Mötesprojekt 2014. Vi har en tydlig plan att arbeta efter, vi har identifierat och engagerat nyckelpersoner och vi har påbörjat urvalet av entreprenörer och behovsidentifierare.

Results and expected effects

Förberedelserna har resulterat i en arbetsgrupp som är överens om den projektplan som sammanställts och arbetar fokuserat med att uppnå förutsättningar för att ansöka om och genomföra framgångsrika Mötesprojekt.

Approach and implementation

Förberedelsearbetet har i stort sett gått enligt plan, en fördel är att vi redan sedan tidigare har goda kontakter inom vår tilltänkta testmarknad och därför kunde få hjälp med insikter och tankar om projektet som annars kunde ha varit tidskrävande att nå. En annan fördel är vår långa erfarenhet av att genomföra möten med innovationsinriktning. Att sätta sig in i terminologin och förhållandena kring förutsättningen för genomförande av Mötesprojekt 2014 tog längre tid än förväntat. När vi väl kommit till insikt var vi tvungna att anpassa våra ursprungliga tankar något.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.