Förbättrat beslutsstöd för kirurgi av rotatorkuff-muskulatur med hjälp av kvantitativ MRT

Reference number 2016-02321
Coordinator Advanced MR Analytics AB
Funding from Vinnova SEK 1 710 750
Project duration July 2016 - January 2018
Status Completed
Venture Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Call Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Purpose and goal

Syftet med projektet var att undersöka om volymetrisk och kvantitativ MR-baserad mätning av muskelvolym och intramuskulärt fett i axelmuskulaturen med hjälp av AMRAs teknik kan ge ett förbättrat beslutsunderlag vid behandling av skador i rotatorkuffen och få svar på frågan om tekniken har potential att utvecklas till en klinisk produkt. Projektet har visat att tekniken har en sådan potential.

Expected results and effects

Ett protokoll för datainsamling med magnetkamera har utvecklats och använts i en klinisk studie där patienter undersökts före axeloperation och följts upp efter ett år. Resultatet visar att metoden kan prediktera förbättringen av axelns funktion ett år efter operation utifrån mätningar direkt före operation. Det visar att tekniken har potential att utvecklas till en produkt för beslutsstöd kring axelkirurgi.

Planned approach and implementation

Projektet har bestått av tre arbetspaket: WP1: Utveckling av protokoll för kvantitativ MR-bildtagning av rotatorkuffen. WP2: En klinisk studie där patienter undersöks med detta protokoll före operation och sedan följs upp ett år efter op. WP3: Undersökning av normalvärden för fettinfiltration och muskelvolym av supraspinatus på data från en stor populationsstudie.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.