Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd utlastning

Reference number 2014-01802
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Funding from Vinnova SEK 4 800 000
Project duration July 2014 - June 2019
Status Ongoing
Venture The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM
Call 2014-00836-en

Purpose and goal

Målet med projektet är att förbättra resurseffektiviteten genom att tillämpa nyutvecklade dynamiska lastningskriterier som bättre kan hantera variationer i malmkvalitet och malmegenskaper, vilket leder till både ökade intäkter och kostnadsbesparingar.

Expected results and effects

En förbättrad dynamisk dragpunktskontroll kommer att förbättra brytningsmetodens långsiktiga hållbarhet och resurseffektivitet genom att minska både malmförlust och gråbergsinblandning. Vilket leder till högre malmutbyte per produktionsnivå och bättre kontroll av metallhalten. Minskad gråbergsinblandning leder till minskade transporter av gråberg till ytan och därmed mindre miljöpåverkan. På lång sikt, kommer en bättre dragpunktsstyrning också att underlätta en snabb anpassning till förändrade marknadskrav.

Planned approach and implementation

Den planerade forskningsmetodiken kombinerar analys av litteratur, studier av befintliga modeller och styrsystem, workshops, ´data mining´, metodtester och undersökning av arbetsmetoder, intervjuer, modellutveckling och modelltester.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.