Förbättade limträkompositer

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan
Funding from Vinnova SEK 1 492 650
Project duration November 2007 - February 2011
Status Completed