Följeforskning och utvärdering: Scale Global

Reference number 2017-04662
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Funding from Vinnova SEK 600 000
Project duration November 2017 - April 2018
Status Ongoing

Purpose and goal

Detta projekt syftar till att utvärdera Scale Global och ett urval liknande skalningsfokuserade accelleratorprogram, samt att på basis av detta utveckla praktiskt orienterade entreprenörskapsteorier med fokus på uppskalning.

Expected results and effects

Ambitionen är att utveckla teorier och verktyg som kan användas i verksamheter som syftar till att stötta entreprenörer som försöker skala upp sina bolag, såsom olika acceleratorprogram.

Planned approach and implementation

Litteraturöversikt. Empirisk följeforskningsstudie kopplad till Scale Global. Jämförande undersökning av andra skalningsprogram.

External links

www.scaleglobal.se

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.