Följeforskning Nyckelaktör Fas 2 Karlstads universitet

Reference number 2010-01177
Coordinator Karlstads universitet - Centrum för forskning om regional utveckling
Funding from Vinnova SEK 600 000
Project duration March 2010 - June 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet är att beskriva och följa upp de externa aktiviteter som sker inom ramen för Nyckelaktörsprojektet vid Karlstads Universitet samt de effekter, främst på regionens små och medelstora företag, som är resultat av universitetets strävanden att nyttiggöra forskningen.

Results and expected effects

ökad kunskap om hur samverkansinsatser från universitetet tas emot av det omgivande samhället och då främst små och medelstora företag.

Approach and implementation

Studien kommer att genomföras med hjälp av olika metoder. Intervjuer kommer att genomföras med personer som representerar externa samverkansorganisatoner som t.ex. kluster, nätverk och föreningar men också med enskidla företagare och medarbetare inom Karlstads universitet. Vidare kommer observationer att göras vid möten och olika former av event. även dokumetstudier kommer att göras.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.