FOCUS fas 2

Reference number
Coordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för sensor och TK system
Funding from Vinnova SEK 19 200 000
Project duration January 2010 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

FOCUS Institute Excellence Centre inom sensorer, sensordatafusion och sensornätverk siktar mot att bli en internationellt erkänd plattform för forskning och utveckling inom sensorsystem för säkerhetsapplikationer i en bred mening.

Results and expected effects

FOCUS institute excellence centre syftar till att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som engagerar flera av Sveriges ledande FoU-grupperingar inom det snabbt växande området elektromagnetiska sensorer och teknik för sensornätverk.

Approach and implementation

FOCUS kommer att skapa ett effektivt flöde av ideer mellan forskare, utvecklingsingenjörer och affärsutvecklare. Eftersom teknik- och kunskapsöverföring från forskning till industriella applikationer. För att åstadkomma detta skapas projekt där personal från industriparter tillsammans med personal från institut och universitet gemensamt arbetar för att nå målet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.