Flygteknik - ett strategiskt svenskt innovationsområde

Reference number
Coordinator FÖRENINGEN SVENSKT FLYG INTRESSEAKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 10 079 783
Project duration December 2013 - April 2018
Status Completed