Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet

Reference number 2013-03298
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Funding from Vinnova SEK 4 700 000
Project duration September 2013 - September 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM
Call STRIM

Purpose and goal

Det primära syftet med detta forskningsprojekt var att öka förståelsen för strukturella geometrier, relationer och kontroll av malmbildning och malmkropparnas deformation i Gällivareområdet. Baserat på strukturgeologisk fältarbete i kombination med geokemi, åldersdateringar och geofysisk modellering, geologiska 3D-modeller och konceptuella 4D-modeller har konstruerats. Genom detta vi lyckades att får bättre insyn i den regionala tektoniska historiken med lokala malmbildningsprocesser och efterföljande deformation av malmkroppar.

Expected results and effects

Projektet lyckades att reda ut de strukturella geometrierna och visualisera dem i 3-dimensionella modeller. Projektet kunde också visa de faktorer som kontrollerade malmbildningen och deformationen i området och tolka om malmkontrollerande deformationszoner. Detta leda till en mer fokuserade prospektering i Gällivareområdet. Även nya området med hög malmpotential har identifierats. Resultater stödjer också produktionsrelaterade frågor i Malmberget, Svappavaara och Aitik genom en förbättrad förutserbarhet av strukturer.

Planned approach and implementation

Under projektets lopp projektet har delats upp i fyra delprojekt: 1. Regionala, semi-regionala och lokala strukturella relationer och strukturell kontroll av malmfyndigheter i Gällivareområdet, 2. Regional, semi-regional och lokal omtolkning av geofysiska data, 3. Geokemisk och geokronologisk analys, 4. Flerskalig geologisk 3D och4D-modellering. Prospektiviteten har inte modellerats i 3D i mån av data men utförts på en konceptuel nivå. Projektets upplägg har fölts i stora sätt.

External links

https://www.ltu.se/research/subjects/Malmgeologi/Forskningsprojekt/Gallivare-4D

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.