Finansiering 2010

Reference number
Coordinator Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration January 2010 - December 2010
Status Completed