FiAM3D - Fiberarmerade 3D-utskrifter av pulveriserad polymer för lättviktskonstruktioner.

Reference number 2016-04354
Coordinator WEMATTER AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2016 - May 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for lightweight
Call 2016-02904-en

Purpose and goal

Wematter, Swerea IVF och Intuitive Aerial har genom en förstudie lyckats ta fram en demonstrator som utmanar dagens tillverkningsmetoder med aluminium och ersatt med en fiberarmerad polymer som har samma hållfasthet men med en betydande lägre vikt. Tiden till marknaden är dessutom mycket kort genom att LDM - Local Direct Manufacturing introduceras, dvs. tillverkning sker geografiskt nära kunden och konstruktörens konstruktionsunderlag är direkt tillverkningsunderlag utan mellanled med AM-teknik (Additive Manufacturing).

Expected results and effects

-47% reducerad vikt -50% ledtid från konstruktör till färdig artikel -43% lägre kostnad för prototyp och småserie-tillverkning Arbetsmiljövision uppnådd, maskin ska kunna tillverka i kontorsmiljö

Planned approach and implementation

Mycket bra projektgruppsammansättning som är geografiskt samlokaliserad till Linköping där lättviktskonstruktioner kan ha en betydande marknad framöver. Resultatet visar sig också att även små aktörer kan bedriva forskning/utveckling på en hög nivå.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.