FFI - Överföring av medel till Energimyndigheten

Reference number
Coordinator Statens energimyndighet
Funding from Vinnova SEK 219 900 000
Project duration August 2009 - December 2012
Status Completed