FCCF-APU Bränsleceller för kompletterande elproduktion i elbilar

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Funding from Vinnova SEK 3 974 949
Project duration December 2011 - May 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har utvecklat en demonstrationsmodell för en kompletterande elproduktion (APU), att användas i elektriska bilar baserat på HT-PEM bränsleceller. För att nå ett specificerat vikt och volymmål fokuserades på framtagning och produktion av metalliska bipolära plattor för att ersätta bipolära plattor av grafit. Chalmers utvecklade nya testmetoder för korrosion, samt analyserade relevanta nedbrytningsprocesser i materialet, för optimal utveckling av en ytskiktsbehandling. Impact Coatings utvecklade en skyddande ytbehandling som också befrämjar konduktiviteten.

Expected results and effects

De nya testmetoderna som utvecklats på Chalmers kommer att underlätta utprovning av nya ytskiktsbeläggningar och därmed produktutveckling i framtiden. Projektet har nått kostnadsbesparingar för beläggningen på 50%, vilket gör att en ekonomin i produktionen förbättrats högst väsentligt.

Planned approach and implementation

För det svenska deltagandet i projektet har Impact Coatings utvecklat nya beläggningar för bipolära plattor. Chalmers har utvecklat testmetoder för korrosionsbeständighet av plattorna, och jämfört detta med obelagt material. Proverna har analyserats efter exponeringar i relevanta miljöer, med SEM och XRD, samt elektrokemiska metoder. Projektupplägget och samarbetet har fungerat tillfredsställande och båda parter har vunnit nya kunskaper om material och metoder. Sammantaget har projektet varit mycket lyckosamt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.