Fältutrustning för separering av tungmetaller från organiska sediment från sjöbotten

Reference number 2013-04344
Coordinator TechMarket Sweden AB - Teknikmarknad
Funding from Vinnova SEK 1 890 000
Project duration November 2013 - September 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har i enlighet med dess syfte testat de två föreslagna reningsmetoderna. Under de omfattande testerna i liten skala uppvisade en av metoderna betydligt större potential än den andra, varför denna valdes ut för storskaliga tester och demonstration. Projektet har uppfyllt målet att konstruera ett enkelt och robust fullskaligt system för separation av metaller från sediment i samband med muddringsprojekt. Projektet har även involverat ett flertal kommuner och länsstyrelser i projektet och demonstrerat systemet. Se bifogad projektrapport för mer information.

Expected results and effects

Den bakteriella lakningsmetoden har möjliggjort en reduktion av metaller på upp till 80 %. Metoden bevarar dessutom fosfor och kväve i sedimentet. Odlingstester som har genomförts visar att sedimentet har mycket goda egenskaper som gödselmedel, i nivå med handelsgödsel. Intresset bland involverade jordbrukare har också varit mycket stort. Den utvecklade metoden för eliminering av metaller från sedimentet gör att sediment även från sjöar med högre metallinnehåll kan användas som gödselmedel, vilket i sin tur ökar möjligheten för att återställa övergödda sjöar genom muddring.

Planned approach and implementation

Projektet har följt det planerade upplägget. Omfattande försök genomfördes först i liten skala och processen optimerades. Därefter skalades systemet upp och en konceptanläggning kontruerades. Det gav möjlighet att testa processen under förutsättningar som liknade de i fält. Slutligen byggdes och testades ett fullskaligt system. Projektet avviker från planen på en punkt. Endast en av de två metoderna skalades upp istället för båda. Då en av metoderna visade betydligt mer potential än den andra så valde Teknikmarknad att lägga allt fokus på den mest lovande metoden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.