Fältprov av skyddssystem för cyklister och fotgängare vid personbilskollision

Reference number
Coordinator Autoliv Development Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 1 090 000
Project duration January 2011 - December 2011
Status Completed
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI

Purpose and goal

En sensor, som tidigare utvecklats för att detektera fotgängare, ämnas vidareutvecklas till att kunna detektera även cyklister. Målet med detta projekt var därför att i en miljö, med mycket tät trafik av cyklister och fotgängare (Nederländerna), utvärdera förmågan att inte trigga då det ej är önskvärt (falska positiva).

Results and expected effects

Systemet som monterats i 5 bilar kördes mestadels i tätortstrafik vilket möjliggjorde en effektiv utvärdering. Datan från bilarna laddades ner månadsvis för analys och sedan uppdaterades sensoralgoritmen successivt för att minimera falska positiva. Projektet lyckades med en stor minskning av andelen falska positiva. Nästa steg är att utföra en vidare utvärdering samt utvärdering av förmågan att detektera sanna positiva. Beroende på resultatet kommer eventuellt projektet att leda vidare till ett större fältprov med en större flotta bilar i Nederländerna.

Approach and implementation

Systemet installerades i 5 identiska bilar, se bild nedan, tillhörande ett holländskt företag för bredband för internet. Bilarna tillhörde deras service-män som använder bilarna dagtid 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Bilarna körde totalt 14590 km. Datan laddades ner månadsvis och analyserades för att sedan uppgradera algoritmen för att successivt minimera falska positiva. Trigg-nivån för att spela in sekvenser sattes medvetet lägre än trigg-nivån för att inte missa något intressant fall.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.