Face-to-Surface II - Improved production efficiency in Sublevel Caving

Reference number 2017-02211
Coordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för geoteknologi
Funding from Vinnova SEK 2 846 600
Project duration July 2017 - June 2019
Status Ongoing
Venture The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM
Call SIP STRIM-spring 2017

Purpose and goal

Målet och syftet med detta projekt är att öka produktionskapacitet och minska produktionskostnader för skivrasbrytning genom att optimera fragmenteringen. Detta görs genom att optimerade håldimensioner, förbättra laddbarheten, utvärdera ny teknik för skutspräckning och utveckla ny och förbättrad teknik för övergripande produktionsplanering.

Expected results and effects

Projektet kommer att utveckla produktionsverktyg för laddbarhetsprognoser, och skapa en djupare förståelse för hur håldimensioner påverka markvibrationer. Inom projektet kommer rutiner att utvecklas för hur produktionsplaneringen kan förbättras med hjälp av förbättrad kunskap om bergmassans egenskaper, liksom bättre och djupare förståelse för hur mobila skutknackare kan minska produktionsstörningar. Resultaten från projektet kommer också att innefatta en Licentiatexamen, ett antal tidskrifts- och konferensbidrag.

Planned approach and implementation

Forskningsmetodiken utnyttjar och kombinerar data från, maskinloggning, borrhålsfilmning och videoinspelning på lastnivåerna, intervjuer och fältförsök. Projektet kommer att hantera mycket stora datamängder och kommer att använda moderna verktyg från ”Data Mining” och ”Big data analys”. Kontinuerliga möten och workshops är ett viktigt verktyg för kunskapsspridning och informationsöverföringen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.