Extraliv! Deltagande design av tillgängliga dataspel

Reference number 2018-01650
Coordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Funding from Vinnova SEK 343 000
Project duration May 2018 - January 2019
Status Ongoing
Venture Normkritisk innovation
Call Normkritisk innovation - instegsprojekt

Purpose and goal

Projektets syfte är att underlätta deltagande design av tillgängliga dataspel med spelutvecklare, funktionshindrade spelare, och forskare. Mål i steg 1 (instegsprojektet) är: 1.En referensgrupp ska bildas av intressenter med deltagare från dataspelsbranschen, intresseorganisationer för funktionshindrade, myndigheter och universitet/högskolor. 2.Ett konceptuellt process-stöd ska utvecklas, grundat i behoven hos referensgruppen. 3.En enkel prototyp som visualiserar en plattform för detta process-stöd ska utformas.

Expected results and effects

I steg 1 är det förväntade resultatet att vi bildat en aktiv referensgrupp, som tillsammans tagit fram ett konceptuellt process-stöd, grundad i både referensgruppens behov och relaterad forskning. Slutligen ska detta process-stöd finnas visualiserad i form av en enkel prototyp. På lång sikt kan resultatet leda till en plattform för både dataspelsbranschen och universitet att uppnå inkluderande speldesign av och för personer med funktionshinder. Plattformen har också potential internationellt i spelbranschen, universitet och funktionshindrade spelare runtom i världen.

Planned approach and implementation

1. En första introduktion gavs vid projektstart under Nordic Game Conference den 25 maj 2018 i Malmö. Där samlas de flesta i den svenska (och nordiska) spelindustrin, vilket var ett perfekt tillfälle att nå ut till så många som möjligt. Även sociala medier, webbforum och epost-listor är andra sätt att nå ut till målgrupperna. Direktkontakt kommer också tas med olika intresse-organisationer för funktionshindrade. 2. Två workshops genomförs under oktober respektive november 2018. 3. En enklare prototyp av process-stödet utvecklas under workshops och sammanställs i december 2018.

External links

Projektsida vid Stockholms universitet, Inst. för data- och systemvetenskap.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.