ExScale - innovation för storskalig extraktion av DNA/RNA ur tumörvävnad

Reference number 2013-01542
Coordinator ExScale Biospecimen Solutions AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration June 2013 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

1) Två universitetssjukhus har kontaktats och visat intresse. Instrument har anskaffats för att placeras hos potentiella kunder. Då leveransen blev fördröjd återstår att placera ut dessa hos pilotkunder under Q1 2014. 2) Etablera kontakter med tillverkare av automationsutrustning samt potentiella underleverantörer: Samverkan har etablerats med en robotleverantör och Bolagets process har automatiserats under Q4 2013. 3) Utveckla process för parafininbäddade prover. En process för extraktion av DNA från FFPE-material som bygger på bolagets teknik har utvecklats under 2013.

Results and expected effects

Kontakter har etablerats med patologiavdelningar på universitetssjukhus liksom leverantörer av automationsutrustning. Teknisk utveckling av FFPE-erbjudandet har genomförts enligt plan. Under arbetet med lanseringsplan insåg vi att det är en konkurrensfördel att ha en CE-märkt produkt på denna marknad. En plan för införande av kvalitetssystem, validering och CE-märkning av extraktionssystem för paraffininbäddade vävnader har antagits av styrelsen och slutförs under 2014 bland annat med stöd av VINNOVA-projektet COMDIA.

Approach and implementation

Relativt ansökan har produktlanseringen skjutits upp till 2014 för att prioritera arbete för CE-certifiering och produktvalidering av FFPE-erbjudandet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.