Expander Marine

Reference number 2013-00237
Coordinator EXPANDER SYSTEM SWEDEN AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration April 2013 - February 2015
Status Completed

Purpose and goal

Målet med projektet var att ta fram en anpassad ledaxellösning för marin/ offshore miljö. Såväl nya konstruktionslösningar för enkel demontering somnya materialkoncept har utvecklats inom ramen för projektet. Certifiering enligt DNV 2:22/ OS E-101, API 8C/ISO 13535 av ovanstående är genomförd och godkänd. Beräkningsverktyg enligt DNV 2:22/ OS E-101, API 8C/ISO 13535 är också framtaget och godkänt.

Expected results and effects

Det tekniska konceptet är färdigställt och uppfyller normerna DNV 2.22, DNV-OS-E101 och API 8C/ISO 13535. Ett beräkningsverktyg tagits fram för att validera spänningar vid givna yttre belastningar. även beräkningsverktyget uppfyller ovan nämnda normer. Marknadsbearbetningen är uppstartad både i Norden och i USA och en serie axlar för "Expander Marin" gjord för demontering har levererats till ett antal pilotkunder för validering. Nya marknadssegment och kunder har tillkommit. Projektet påvisar att behovet är stort och att produkterna har en plats inom marin/offshore.

Planned approach and implementation

Projektet delades in i sju faser där inledningen innefattade kartläggning och behovsanalys. Därefter genomfördes en utvecklings- och konstruktionsfas med inriktning på att få fram en lösning godkänd enligt normernaför offshore/marin tillämpning. Utformning, materialanvändning och hållfasthet klassades enligt DNV 2:22/ OS E-101, API 8C/ISO 13535. Projektet har genomförts i samarbete med pilotkunder inom marin/offshore och leverantörer. Avslutningsvis har provserier levererats för utvärdering hos pilotkunderna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.