Exakt hjulskadedetektering för tåg

Reference number
Coordinator AMTAB, ADVANCED MEASUREMENTS TECHNOLOGIES AB
Funding from Vinnova SEK 1 197 296
Project duration May 2012 - June 2014
Status Completed

Purpose and goal

Målet med projektet var att utveckla världens mest noggranna hjulskadedetekteringssystem för tåg i rörelse. Under projektets gång har AMTAB uppnått de första tre delmålen av projektet: DMF1 - Definiera den optimala DSP-algoritmen för hjulskadedetektering med AMTAB-systemet utifrån en kortlista av kandidatalgoritmer. DMF2 - Initial implementering av den optimala DSP-lösningen för hjulskadedetektering i vårt befintliga system avklarad, DMF3 - Ha erhållit testmätningar att jobba vidare på för WFD-systemet. Ha kvalitetssäkrat WFD-systemets hårdvarudesign.

Results and expected effects

AMTAB har misslyckades med att slutföra projektet p.g.a. av den kraftiga konjunkturnedgång som drabbade företaget under projektets gång. Det finns inte några anställda i AMTAB i nuläget och styrelsen för långt gångna diskussioner med ett antal kandidater som har visat stort intresse av att förvärva IP som AMTAB äger. Bland dessa tekniken för hjulskadedetektering. Därmed är det sannolikt att tekniken kommer att färdigställas under regi av köparen.

Approach and implementation

Initialt har projektet genomförts enligt den tidsplan som presenterades i ansökan. Därefter har projektet blivit försenat p.g.a. de problem som AMTAB drabbats av i samband med den ekonomiska nedgången i världsekonomin. AMTAB har fått uppleva en mycket tuff period med vikande försäljning, frysta projekt och uppskjutna investeringar hos strategiska kunder. Som resultat har företaget inte lyckats med att slutföra projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.