Event inom välfärdsteknologi

Reference number 2011-03459
Coordinator Sveriges exportråd - Exportrådet/331 Köpenhamn
Funding from Vinnova SEK 80 000
Project duration November 2011 - January 2012
Status Completed

Purpose and goal

Deltagare från både svensk och dansk sida visade stort intresse för arrangemanget. Givande affärsdiskussioner hölls och nya kontakter initierades. Mycket bra feedback både gällande seminariedelen och utställningsdelen. Ambassaden ansågs av många som rätt forum att hålla denna typ av arrangemang och var mycket positiva till liknande arrangemang i framtiden. Utställande företag fick även inspiration och nya ideer om hur de vill gå vidare i Danmark

Results and expected effects

Representanter från 18 danska kommuner och 14 svenska företag samt andra intressenter från Sverige och Danmark deltog med målet att utbyta erfarenheter, presentera eller ta del av nya produkter samt lösningar till de problem som upplevs inom vård-och omsorgssektorn.

Approach and implementation

Programmet innehöll ett seminarium med talare från Nordens Välfärdscenter, Delta, WelfareTechRegion, Hjälpmedelsinstitutet Västerås kommun och Odense kommune, Kommunernes Landsforening(KL), Fonden för välfärdsteknologi och Vinnova. Talarna berörde bland annat ämnen såsom upplevda problemställningar, nya teknologier såväl som värdefulla erfarenheter. Under arrangemanget hölls även en utställning för att främja och visa upp de svenska företagens produkter och lösningar mot de danska kommunerna. Givande affärsdiskussioner hölls och nya kontakter initierades.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.