Eurostarsprojekt E!6820 Paperboard, Mittuniversitetet

Reference number
Coordinator Mittuniversitetet - Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik, Sundsvall
Funding from Vinnova SEK 687 635
Project duration March 2012 - September 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektet skall utveckla ett modifieringssystem för återvunna fibrer med hjälp av gröna kemikalier, för att stärka fibernätverket i kartongmaterial. Med denna teknik är målsättningen att 20 % av råmaterialet skall kunna reduceras i tillverkning i gipskartong. Resultatet blir en avsevärd minskning av CO2- utsläppen för byggmaterialindustrin.

Results and expected effects

Vi har utvecklat flera ny ´gröna´ formuleringar, som sedan testats för att öka styrkan hos råmaterialet som används i gipskartong. Vi lyckades öka styrkan med hjälp av våra formuleringar och lyckades nå de nivåer som sattes för att prova teknologin i större skala.

Approach and implementation

Tekniken är baserad på grön katalys och formuleringarna var blandade med råmaterialet som sedan gjordes till ark. Därefter mättes styrkan, som var mycket högre än för referensmaterialet, som inte behandlats enligt den nya miljövänliga teknologin.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.