Eurostarsprojekt, E!5939 RTD REAG, KI

Reference number 2011-01118
Coordinator Smittskyddsinstitutet
Funding from Vinnova SEK 915 000
Project duration March 2011 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Framställning av rekombinanta proteiner, framställning av monoklonala antikroppar samt utveckling av snabbdiagnostik för fästingburna sjukdomar, såsom fästingburet encefalitvirus (TBEV)och Borrelia.

Results and expected effects

En rad olika rekombinanta proteiner av TBEV och Borrelia producerades. Fem monoklonala antikroppar mot TBEV framställdes och karaktäriserades. Snabbtester som TBEV IgM EIA, TBEV IgG EIA, prototype TBEV rapid test, samt prototype Borrelia rapid test utvecklades. De nyutvecklade snabbtesterna kommer att få ett mycket stort värde inom den kliniska mikrobiologin. En TBEV monoklonal används redan idag iSmittskyddsinstitutets/Folkhälsomyndighetens referensdiagnostik gällande TBEV infektioner (unik i Europa). De olika rekombinantproteinerna och monoklonalerna har ett stort värde för framtida forskningsprojekt.

Approach and implementation

Projektet var välplanerat med logiska subprojekt (WP1-3) uppdelade mellan de 3 parterna. Samarbetet har fungerat utmärkt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.