Eurostarsprojekt AD-AIM 7927 Alzinova AB

Reference number
Coordinator Alzinova AB
Funding from Vinnova SEK 1 295 560
Project duration February 2013 - January 2015
Status Completed

Purpose and goal

Alzinova AB och QPS Austria har drivit Eurostarsprojektet AD-AIM, vilket syftade till att utvärdera ett nytt vaccin och utveckla nya modeller av Alzheimers sjukdom. Alzinovas målsättning var att demonstrera effekt i djurmodell, etablera produktionsmetod av antigenet, utföra initial toxikologi, samt att öka förståelsen för de molekylära mekanismer som orsakar sjukdomen. Toxikologipaketet utbyttes dock mot ett annat arbetspaket under projektets gång.

Results and expected effects

Projektet har framgångsrikt etablerat en storskalig produktionsmetod av antigenet och utvärderat vaccinet i en djurmodell. Alzinova går dessutom ur detta projekt med en detaljerad preklinisk utvecklingsplan och stärkt IP. Effekterna av vaccinering mot sjukdomsalstrande formerna av amyloid-beta (´oligomerer´) har genererat insikter i hur dessa bidrar till sjukdomen.

Approach and implementation

QPS Austria har bidragit med expertis och modeller av sjukdomen, och Alzinova med sin unika patenterade teknologi för att stabilisera sjukdomsalstrande amyloid-beta peptider. Konsortiet har på ett fruktbart sätt dragit nytta av varandras expertis. Insikter genererade under projektets gång ledde till ändringar i vissa arbetspaket, men konsortiets flexibilitet resulterade trots detta i att projektet kunde slutföras inom budget.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.